Available courses

Fizika (R. Rimkevičius, DP 2 klasė)

Category: Gamtos mokslai

Fizika (R. Rimkevičius, DP 1 klasė)

Category: Gamtos mokslai

Fizika (R. Rimkevičius, IV klasė)

Category: Gamtos mokslai

Fizika (R. Rimkevičius, III klasė)

Category: Gamtos mokslai

Fizika (R. Rimkevičius, II klasė)

Category: Gamtos mokslai

Fizika (R. Rimkevičius, 7 MYP klasė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Romanas Rimkevičius

Elektronika I KTU

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Marius Žadvydas

Fizika 9 Myp 2023

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Marius Žadvydas

Fizika 9 2023

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Marius Žadvydas

Fizika 8 klasei

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Marius Žadvydas

Fizikos diagnostiniai 2023/2024

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Marius Žadvydas

Biologija (I MYP, I. Rimkienė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Ingrida Rimkienė

Biologija (I, atnaujinta programa)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Ingrida Rimkienė

Biologija (III kl., atnaujinta programa)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Ingrida Rimkienė

Biology IB (new guide, I. Rimkienė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Ingrida Rimkienė

Biologija (IV g. kl., B lygis, A. Kontautas)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Antanas Kontautas

Biologija (II g.kl, A. Kontautas)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Antanas Kontautas

Fizika (R. Rimkevičius, 9 klasė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Romanas Rimkevičius

Gamta ir žmogus (6 MYP B, I. Navickaitė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Inga Navickaitė

Gamta ir žmogus (6 MYP A, I. Navickaitė)

Category: Gamtos mokslai
 • Teacher: Inga Navickaitė